Johan Gelper

Born in 1980 in Kapellen, lives in Ghent, Belgium

EN The line is a fundamental element in Johan Gelper’s sculptures – be it the smooth, arcing contours of his ‘spatial drawings’ or the sharp, clustered spikes of his ‘botanicals’. His drawings in space become energetic open sculptures as we walk around them, incorporate their movement and as they invite us to engage in an embodied dance. (cont.)

Represented by twelve twelve


His playful method of tracing discovers, draws, and accentuates a movement that seems to connect the immaterial world with the reality of tangible objects.  His works are a synthesis of the industrial and the natural, the geometric and the organic. The precision of his constructions with different mediums and techniques is always a playful elevation of everyday objects. Gelder creates a cyclical movement with found objects or previous sculptures that are transformed into something new. His sculptures can be assembled and disassembled.

With an effortless incorporation of different styles and artists from dadaism to constructivism, from Miro to Otto Boll, Gelper engages in a playful dance with art history while creating a humorous, ironic reflection on our time.


NL De ‘lijn’ is een fundamenteel element in de sculpturen van Johan Gelper. Ze zijn dominant zowel in het gladde, gebogen lijnenspel van zijn ‘spatial drawings’ als in de scherpe, in pieken gevatte randen van zijn ‘botanicals’. Zijn tekeningen in de ruimte zijn energieke, open beelden, die ons uitnodigen tot een belichaamde dans.

Het speelse element ontdekt en accentueert een beweging die de immateriële wereld van de ideeën verbindt met de materialiteit van de objecten. Het oeuvre van Gelper vormt een synthese van het industriële en het natuurlijke, het geometrische en het organische. De precisie van zijn constructies die opgebouwd zijn aan de hand van verschillende materialen en technieken, is altijd een speelse appreciatie van alledaagse objecten. De kunstenaar bouwt een cyclische wereld van ‘found objects’ waarin ook eerdere sculpturen en werken gerecycleerd en getransformeerd worden. Zonder enige moeite combineert Gelper allerlei stijlen en invloeden, van dadaïsme tot constructivisme, van Miro tot Otto Boll … Gelper gaat een rondedans aan met de kunst en biedt ons op die manier een humoristische, ironische kijk op onze cultuur en tijd.