Tamara Dees

Born in Terneuzen, Netherlands in 1971. Lives and works in Koewacht, Netherlands

Represented by twelve twelve


EN The work of Tamara Dees is about experiencing and investigating what it is like to be small in a big world – often the world of shipping. In recent years she has repeatedly investigated the actual size of ships, as well as the actual size of various ‘big’ works of art. Although ships are a recurrent feature of her work, she is more interested in what happens alongside the nautical world. How big are ships, actually, and what happens if you use them for a quite unintended purpose? Turned upside down, or broken, they become something very different. 


NL Het werk van Tamara Dees, kijkt naar wat het betekent om klein te zijn in een grote wereld – vaak de wereld van de scheepvaart. In haar recente werk verkent ze herhaaldelijk de werkelijke grootte van schepen, alsook de werkelijke grootte van ‘grote’ kunstwerken. Schepen zijn een terugkerend gegeven in haar werk, maar haar echte interesse ligt bij wat er gebeurt buiten de nautische wereld die deze vaartuigen bevolken. Hoe groot zijn schepen écht en wat gebeurt er als je ze op oneigenlijke manier gebruikt? Gebroken of geïnverteerd, verworden ze tot totaal nieuwe objecten.