Anneke Eussen

Born in the Netherlands in 1978, lives and works in Berlin

EN Eussen researches the relation between the individual and its surroundings; ’space’ as a concept and reality is ever present in her work. Nothing in life is without value to me, if you look closely there is always an energy captured. I don’t believe there are inferior materials. There is neither spectacle nor entertainment in the works, they whisper how things connect and become one. Eussen reflects on the unexpected, the elements we cannot control in life and her work is as such in a continuous development. The way in which materials connect in her work refers to how events in life occur: sometimes with doubt and hesitation, sometimes clear and simple.

Represented by Tatjana Pieters


NL Eussen onderzoekt de relatie tussen individu en omgeving, de ‘ruimte’ – als concept – en de realiteit zijn altijd manifest aanwezig in haar werk. Nothing in life is without value to me, if you look closely there is always an energy captured. I don’t believe there are inferior materials. Voor Pieters bestaat er dan ook geen spektakel of entertainment in haar werk, dat vertelt enkel fluisterend hoe dingen met elkaar verbonden zijn en één worden. Eussen reflecteert op het onverwachte, datgene wat we niet controleren en haar werk bevindt zich op die manier dan ook steeds in een toestand van verdere ontwikkeling. Hoe materialen met elkaar een verbintenis aangaan, symboliseert hoe dingen in het leven lopen: soms vergezeld van twijfel en aarzeling, soms simpel en helder.