Egon Van Herreweghe

Born 1985 in Ghent, Belgium

Represented by Hopstreet Gallery Brussels


EN Egon Van Herreweghe’s work raises questions about the invasive and ever-present brands, products and images and the way they appeal to us. He focuses on photography’s role in the formation of the ‘Society of the Spectacle’ by producing recognisable consumer products in labor intensive techniques. After all, the appeal of an object is primarily created by the fetishism caused by images of it. Products thus become even more a representation of a certain way of life, a concept.

His work often contains references to Andy Warhol’s Pop Art. Not surprising, because they share an interest in advertisements and lifestyle magazines. Van Herreweghe collects recordings of Consumer Culture and replays them. The reproduction of the image is not accompanied by – as Walter Benjamin would put it – a loss of its aura. On the contrary, new products are developed with their representation in mind. Van Herreweghe emphasizes this logic and turns everyday items into rare and precious sculptures.


NL Het werk van Egon Van Herreweghe stelt vragen over de manier waarop invasieve en immer aanwezige merken en de beelden ervan op ons inwerken. Hij legt de focus op de rol die de fotografie speelt bij het vormen van een ‘Society of the Spectacle’ door het produceren van herkenbare consumptieproducten aan de hand van arbeidsintensieve technieken. De aantrekkingskracht van een object wordt immers in de eerste plaats gecreëerd door het fetisjisme dat de beelden ervan oproepen. Producten worden op die manier nog meer een representatie van een bepaalde levensstijl en -concept.

Het werk van Van Herreweghe bevat vaak referenties aan dat van Andy Warhol, met wie hij een fascinatie deelt voor publiciteit en lifestyle magazines. De kunstenaar verzamelt fragmenten uit de consumentencultuur en geeft die een nieuwe bestemming. De reproductie van het beeld is niet onderhevig aan – zoals Walter Benjamin het stelde – het verlies van een aura. In tegendeel, nieuwe producten worden net geconcipieerd met de bedoeling gereproduceerd te worden. Van Herreweghe benadrukt deze logica en transformeert alledaagse items tot zeldzame en kostbare sculpturen.