Mathias Prenen

Born in 1990 in Geel, Belgium

Represented by The White House Gallery


EN Mathias Prenen’s sculptures can be situated between abstraction and representation, with a pronounced focus on materiality and anthropological significance, a significance he questions in a different understanding of form. For the totem-like objects in the #BALUSTER# series, Prenen combines the shape of a 15th-century baluster ornament from the Western architectural tradition, which here serves as an archetype, with images of writers and entertainers from different continents and historical periods. Through these works, Prenen considers the way in which the cultural essence of the artists is diminished by mass media, the burden of modernism and Debords ‘society of spectacle’.


NL De sculpturen van Mathias Prenen situeren zich tussen abstractie en representatie en benadrukken de materialiteit van het object en de antropologische betekenis ervan – een betekenis die bevraagd wordt doorheen de vormtaal. In de aan totems refererende objecten in de #BALUSTER# serie, combineert Prenen 15e eeuwse westerse architecturale ornamenten – een archetype dus – met beelden van schrijvers en entertainers komende uit verschillende continenten en verschillende historische periodes. Doorheen zijn werk, contempleert Prenen hoe de culturele essentie van de kunstenaar tenietgedaan wordt door de massamedia, de druk van het modernisme en Debords ‘society of spectacle’.