Michael Pybus

Born 1982 in Darlington, lives and works in London

Represented by Tatjana Pieters


EN Pybus explores the social structures of the Westernised consumer society, drawing on iconography from companies such as Pokémon and IKEA. Since the internet, practically everything is at hand to be sampled, enjoyed, remixed, and memed. Pybus plays with the idea that social media seems to be a platform for individual expression, but truly is a trap based on public scoring systems. Through social media, a curated hyper-real fantasy version of ourselves is evoked. We live in a global iconography designed to appeal to and be consumed by the largest consumer base possible. Pybus transforms these images from the corporate to the autobiographical, he combines pop imagery with a social and political commentary in his fascination with a self-perpetuating cycle of endless choice within our capitalist society. 


NL Pybus verkent de sociale structuren van de westerse consumptiemaatschappij, daarbij gebruik makend van iconografie uit de wereld van Pokémon of IKEA. Sinds het ontstaan van het internet is alles beschikbaar om te worden ‘gesampled’, ‘gemixt’ of ‘gememed’. Pybus evoceert op speelse wijze het idee dat sociale media een platform leken te zijn voor individuele expressie, maar eigenlijk zijn ze een valstrik gevormd door publieke puntensystemen. Doorheen de sociale media ontstond een gecureerde hyper-reële fantasie van onszelf. We leven in een globale iconografie die ontworpen is om geproefd en geconsumeerd te worden door de grootst mogelijke groep consumenten. Pybus vervormt deze beelden en transformeert ze van bedrijfsgebonden iconen tot autobiografische visualisaties. Hij combineert de beeldtaal van de populaire cultuur met social een politieke commentaar en is gefascineerd door de zichzelf in stand houdende, eindeloze cyclus van keuzes binnen onze laat-kapitalistische maatschappij.