Nika Neelova

Born in Moscow, Russia. Lives and works in London

EN ‘Lateral cuts’ is a series of sculptures based on computer-generated images of an architectural cross-section exposing the hidden layers of a building by making a straight cut through its walls and foundations. Transecting the architectural ‘body’ in order to uncover its internal layers, the sculptures are formed through an imagined process of excavation. Reducing entire structures to their minimal units, they uncover their inner layout and composition, usually invisible from within finished spaces. The extruded planes cast in ardex, cement fondu and tinted jesmonite assume the forms of the facade, external walls, internal walls, layers of plasterboard, timber, insulation, skirting boards, grout, flooring and screed. By revealing the ‘hidden geology’ of the house, the series is attempting to trace the lines of continuity between the human body, architecture and geology. (Nika Neelova)

Represented by Marie-Leure Fleisch


NL ‘Lateral cuts’ is een serie sculpturen, gebaseerd op met de computer gegenereerde beelden van architecturale doorsnedes van de verborgen lagen in gebouwen, die zichtbaar gemaakt worden doorheen een dwarsdoorsnede van de muren en fundamenten. Het architecturale ‘lichaam’ wordt doorsneden om de innerlijke gelaagdheid bloot te leggen, een imaginaire opgraving en exploratie. Structuren worden gereduceerd tot hun meest minimale componenten en onthullen zo hun ware compositie en samenstelling, elementen die verborgen blijven in de afgewerkte ruimtes.

De geëxtrudeerde vlakken, vervaardigd in ardex, cement en getint jesmoniet, nemen de vorm aan van de gevels, externe en interne muren, gips, houtwerk, vloeren of vloerbedekking. Door deze ‘verborgen geologie’ van het huis bloot te leggen, probeert de ‘lateral cuts’-serie de continuïteit tussen architecturale en menselijke lichamen, te evoceren. (vertaald naar Nika Neelova)