Patrick Carpentier

Lives and works in Brussels, Belgium

Represented by Marie-Laure Fleisch


EN Largely inspired by themes of adolescence, wonder and geometry, often in relation with the notion of play, Carpentier works primarily with sculpture and photography. He modifies and combines familiar forms, imagery or graphics to transform the original item, creating new and surprising ways of seeing. References to early 20th century art history and so-called primitive art are omnipresent in his oeuvre, and these elements are frequently rejuvenated with links to pop culture. Attesting to a new axe in his research are sculptures inspired by the manifesto for concrete art which take the form of shallow rectangular objects, fabricated in metal and glazed with car paint. In spite of these slick materials, the works have a certain softness which is given by the use of matte paint and the Morandi-esquecolours that are omnipresent in his work.


NL Voornamelijk geïnspireerd door thema’s uit de adolescentie, het concept van verwondering en geometrie – vaak in relatie tot een spelelement – bouwde Patrick Carpentier een oeuvre uit in beeldhouwwerk en fotografie. Hij wijzigt en combineert herkenbare vormen, beelden en grafiek, om zo het originele item te transformeren en nieuwe, originele manieren van ‘kijken’ in het leven te roepen. Doorspekt met referenties aan de kunstgeschiedenis uit het begin van de twintigste eeuw en zogenaamde ‘primitieve’ kunst, herwaardeert Carpentier deze elementen aan de hand van hun verbondenheid met de populaire cultuur. Herauten van een nieuwe benadering in zijn werk, zijn de sculpturen die volgen op het manifest van de ‘concrete art’: kleine rechthoekige objecten, die met autolak bespoten zijn. Ondanks deze onpersoonlijke materie, bezitten de werken een zekere ‘zachtheid’, die ze te danken hebben aan het gebruik van matte verf en het levendige kleurenpalet dat echo’s oproept van de door Morandi geschilderde werken.