Roeland Tweelinckx

Lives and works in Kontich / Antwerp

Represented by Irène Laub Gallery


EN By making a shift and small interventions in the existing reality, Tweelinckx evokes a surrealism in his work that is uncanny and familiar at the same time. His work is often constructed with architectural elements like a beam, sockets, walls, pipes, … What you see is not what you get. Tweelinckx plays with our optical perceptions like a trompe l’oeil. By making small interventions in daily objects, we start to look again at what has become invisible in our day to day lives. The shift in the reality of the objects create a certain stubborn tension, a dialectic of the real, ever exiting.


NL Tweelinckx brengt kleine wijzigingen aan in de bestaande realiteit en evoceert daarmee een tegelijkertijd vervreemdend en herkenbaar surrealisme. Zijn werk is vaak opgebouwd uit architecturale elementen zoals muren, leidingen en balken, maar wat je ziet is ‘not what you get’. Tweelinckx speelt met optische perceptie zoals bij een trompe loeil. Met kleine ingrepen in alledaagse objecten, kijken we op een nieuwe manier naar die objecten en zien we wat zichtbaar geworden is in onze dagelijkse levens. Die verschuiving in de realiteit van de objecten creëert een koppige spanning, een dialectiek van het reële, die steeds weer opwindend is.