Tatiana Wolska

Born 1977 in Zawiercie, Poland. Lives and works in Brussels

Represented by Irène Laub Gallery


EN Tatiana Wolska is a ‘junk’ collector. She mostly adds recycled materials to her collection without any concept or plan. Out of sheer curiosity she starts to join different elements, binds them together. Sometimes the structures formed in this way become powerful, they grow beyond her, overawes her… They become themselves.

Wolska denies herself nothing, no direction, no medium and no material. Her work has organic, oneiric and surrealist elements with a core that is ungraspable but that radiates through the work as Shopenhauers ding an sich. In every material she sees a different potential and, as she creates, she looks at what is happening and listens to the materials that start to engage in a dialogue with her interventions. Coincidence and improvisation are essential to Wolska’s practice as her works become a playful embodiment of an intimate conversation.


NL Tatiana Wolska is een verzamelaar van ‘junk’. Ze neemt gerecycleerde materialen op in haar verzameling zonder voorafgaand concept of planning. Uit nieuwsgierigheid combineert ze verschillende elementen. Die structuren worden soms onverwacht krachtig en groeien haar boven het hoofd, overweldigen haar en krijgen een eigen bestaan en identiteit.

Wolska ontzegt zichzelf niets, geen enkele richting, geen enkel medium, geen enkel materiaal. Haar werk bezit organische, onirische en surrealistische kwaliteiten met een verborgen kern die teruggrijpt naar Schopenhauers concept van het ding an sich. Ze ziet en vindt potentieel in elk mogelijk materiaal en tijdens het creatieproces luistert en kijkt Wolska naar de dialoog die ontstaat tussen haar ingrepen en het materiaal. Toeval en improvisatie zijn dan ook centrale elementen in een proces dat uitmondt in een speelse belichaming van de intieme conversatie tussen artieste en object.