Thorsten Brinkmann

Born 1971 in Herne, Germany

EN Brinkmann is a collector of household items, second hand objects, dumped urban waste, … which he transforms trough a process of recomposition. In his work he incorporates daily objects, which become at a same time concrete and abstract in a contemporary surrealism. The references to art history in Brinkmanns oeuvre are all very ironic and subtle humour forms a tread together with the contrasting of fabrics and materials.

Represented by Hopstreet Gallery Brussels


NL Brinkmann is een verzamelaar van gebruikte objecten uit het huishouden, tweedehandsvoorwerpen en achtergelaten afval. Die zaken bewerkt hij en hergebruikt hij om ze te transformeren tot kunstwerken. Hij maakt gebruik van dagdagelijkse objecten, die tegelijkertijd een concreet en abstract karakter bezitten binnen het kader van een contemporain surrealisme. Er zijn talloze verwijzingen naar de kunstgeschiedenis, maar ze blijven steeds het onderwerp van een subtiele vorm van humor en ironie. Die kenmerken, samen met het gebruik van contrasten in techniek en materiaal, vormen de essentie van het werk van Brinkmann.