Frido Evers

Born 1980 in Mainleus, Germany, lives and works in Oslo, Norway

Represented by CINNNAMON


EN Evers’ work incites the desire of creativity in the perceiver, inviting us to come along on a journey starting in the harsh materiality of the work. Evers’ reveals the limits of human capability through the theme of decomposing industrial ruins, juxtaposed with an indefinite space over and above our worldly efforts, reflected in the ephemeral atmosphere of his works.


NL Het werk van Evers evoceert bij de toeschouwer een verlangen naar creativiteit, deze uitnodigend op een reis die aanvangt bij de materialiteit van het werk. Evers maakt de limieten zichtbaar van het menselijke kunnen, doorheen de decompositie van industriële ruïnes, in juxtapositie met de ongedefinieerde ruimte buiten onze wereldse inspanningen; een ruimte die gereflecteerd wordt in het efemere karakter van zijn werk.