Jehoshua Rozenman

Born June 21, 1955 in Tel Aviv, Israel. Lives in the Netherlands since 1979

Represented by Galerie Fontana


EN Jehoshua Rozenman’s main material glass is fragile and breakable but has the ability to last for thousands of years. Glass is graceful, clean and transparent, but can also have sharp edges and easily broken pieces. Rozenman’s work is aesthetic without looking for beauty. With his ‘technical tour de force sculptures’ he is creating metaphors for something else. As he breaks and melts, he awakens associations with machines, buildings and utopian or dystopian modernistic forms.


NL Glas – het belangrijkste materiaal in het werk van Jehoshua Rozenman – is fragiel en breekbaar maar bezit ook de capaciteit om duizenden jaren te blijven bestaan. Glas is sierlijk, mooi en doorzichtig, maar kan ook scherp zijn en is makkelijk in stukken te breken. Het werk van Rozenman is esthetisch, zonder bewust op zoek te gaan naar schoonheid. Met zijn technisch complexe sculpturen, creëert de kunstenaar metaforen: het smelten en breken roept associaties op met machines, gebouwen en utopische of dystopische modernistische vormen.