Lieven Segers

Born in 1975 in Belgium. Lives and works in Antwerp

Represented by Base-Alpha Gallery


EN Lieven Segers’ artworks are situated on the verge between different media – photography, drawing, installations – as he plunges head-first into the intertextuality that is formed in the crevices between those art forms. Segers mixes popular culture with everyday life, and filters what he finds through the unique eye of the arts, without ever being pinned down by a single medium. He believes in the power of humour, a decisive element that emerges throughout his oeuvre. However, that joyful and playful approach does not obscure the fact that there is often a strong topical undercurrent to be found in his work.

Tinkering with different incarnations of plasticity, Segers leads the viewer into a world that invites us to change the way we look at things, always in a playful way, thus questioning the position of the artwork in itself.


NL Het werk van Lieven Segers situeert zich op het breukvlak tussen verschillende media – grafiek, fotografie, installaties – en verdiept zich zo in de intertekstualiteit die bestaat tussen verschillende kunstvormen. Segers mengt populaire cultuur en alledaagse situaties en filtert ze doorheen het unieke oog van de kunsten, zonder zich ooit te laten vastpinnen door een enkel medium. Hij gelooft daarbij in de kracht van humor, een element dat prominent aanwezig is in zijn oeuvre, maar die speelse aanpak verhindert zeker niet dat er vaak een sterke onderliggende thematische lezing in zijn werken vervat zit.

Spelend met verschillende incarnaties van plasticiteit, leidt Segers de toeschouwer binnen in een wereld die uitnodigt tot anders kijken en anders beleven, steeds met het oog op een relativerende toets, die het kunstwerk op zijn beurt opnieuw bevraagt.