Robert Roest

Born in 1992, lives and works in Utrecht

EN The paintings of Robert Roest explore the relation of their medium to digital media. The serial method of his work allows him to explore themes from different perspectives.

The series exist next to each other in the same way different roles of an actor coexist. The work is as much about the physical experience of seeing and perception, as it is about the impact images have on us, not in the least the images we see online.

Represented by CINNNAMON


NL De schilderijen van Robert Roest verkennen de relatie van hun medium met de digitale media. Het seriële aspect van zijn werk laat hem toe thema’s te verkennen vanuit verschillende perspectieven. De series bestaan naast elkaar, bijna zoals de verschillende incarnaties en rollen van een acteur samen bestaan. De werken van Roest gaan op zoek naar de fysieke beleving van kijken en perceptie en de impact die beelden op ons hebben, niet in het minst de digitale beelden die we online vinden.