Antwerp Art Weekend

18 - 21 May 2023

About

ENG | NLFR

Ballroom Project is a unique creative and commercial platform that aims to bring together galleries and artists from around the world. By connecting national and international galleries and artists with each other, the project fosters a sense of community and collaboration within the art world, which ensures that every artwork is presented in the best possible light. Unlike traditional art fairs, the project employs a talented curator to create an exhibition concept based on submissions from participating galleries. The participants can submit three works, regardless of the art discipline, either from the same artist or three different artists. 

Thanks to Ballroom Project’s curator, the exhibition is tailored to the specific dynamics of the exhibition space, creating an immersive and engaging experience for visitors on one hand, and adding to the opportunity to reach a wider audience on the other. Ballroom Project is an exciting and innovative platform that has, over the years, become a must-see event for art lovers in Antwerp and beyond, introducing visitors to new and exciting artists and galleries from across the globe. Whether you are an art lover or an art professional, Ballroom Project provides a unique opportunity to immerse yourself in the world of contemporary art.

For its fifth edition, Ballroom Project will take place in the former courthouse of Borgerhout, which has an elegant, homely and open character, making it the perfect location to enter into a dialogue with the wonders of the art world. The project is initiated by local players Base-Alpha Gallery and DMW Gallery, two galleries with strong ties to the Antwerp art scene. Ballroom Project will take place during the Antwerp Art Weekend from May 18 to 21, 2023.

Ballroom Project is een uniek creatief en commercieel platform dat galeries en kunstenaars uit de hele wereld bij elkaar wil brengen. Door nationale en internationale galeries en kunstenaars met elkaar in contact te brengen, bevordert het project een gevoel van gemeenschap en samenwerking binnen de kunstwereld, wat ervoor zorgt dat elk kunstwerk in het best mogelijke licht wordt gepresenteerd. In tegenstelling tot traditionele kunstbeurzen, maakt het project gebruik van een getalenteerde curator die een tentoonstellingsconcept creëert op basis van inzendingen van deelnemende galeries. De deelnemers kunnen drie werken inzenden, ongeacht de kunstdiscipline, hetzij van dezelfde kunstenaar, hetzij van drie verschillende kunstenaars.

Dankzij de curator van Ballroom Project wordt de tentoonstelling afgestemd op de specifieke dynamiek van de tentoonstellingsruimte, waardoor enerzijds een meeslepende en boeiende ervaring voor de bezoekers ontstaat en anderzijds een breder publiek kan worden bereikt. Ballroom Project is een spannend en innovatief platform dat door de jaren heen is uitgegroeid tot een niet te missen evenement voor kunstliefhebbers in Antwerpen en daarbuiten, waarbij bezoekers kennismaken met nieuwe en spannende kunstenaars en galeries van over de hele wereld. Of je nu een kunstliefhebber of een kunstprofessional bent, Ballroom Project biedt een unieke kans om je onder te dompelen in de wereld van de hedendaagse kunst.

Voor zijn vijfde editie vindt Ballroom Project plaats in het voormalige Justitiepaleis van Borgerhout, dat een elegant, huiselijk en open karakter heeft, waardoor het de perfecte locatie is om een dialoog aan te gaan met de wonderen van de kunstwereld. Het project is een initiatief van de lokale spelers Base-Alpha Gallery en DMW Gallery, twee galeries met sterke banden met de Antwerpse kunstscene. Ballroom Project vindt plaats tijdens het Antwerp Art Weekend van 18 tot 21 mei 2023.

 

Ballroom Project est une plateforme créative et commerciale unique qui vise à réunir des galeries et des artistes du monde entier. En mettant en relation des galeries et des artistes nationaux et internationaux, le projet favorise un sentiment de communauté et de collaboration au sein du monde de l’art, en veillant à ce que chaque œuvre d’art soit présentée sous son meilleur jour. Contrairement aux foires d’art traditionnelles, le projet fait appel à un conservateur talentueux qui crée un concept d’exposition basé sur les propositions des galeries participantes. Les participants peuvent soumettre trois œuvres, quelle que soit la discipline artistique, du même artiste ou de trois artistes différents.

Grâce au conservateur de Ballroom Project, l’exposition est adaptée à la dynamique spécifique de l’espace d’exposition, créant une expérience immersive et engageante pour les visiteurs d’une part, et atteignant un public plus large d’autre part. Ballroom Project est une plateforme passionnante et innovante qui, au fil des ans, est devenue un événement incontournable pour les amateurs d’art d’Anvers et d’ailleurs, présentant aux visiteurs des artistes et des galeries nouveaux et passionnants du monde entier. Que vous soyez un amateur ou un professionnel de l’art, Ballroom Project vous offre une occasion unique de vous immerger dans le monde de l’art contemporain.

Pour sa cinquième édition, Ballroom Project se déroule dans l’ancien palais de justice de Borgerhout, qui présente un caractère élégant, accueillant et ouvert, ce qui en fait l’endroit idéal pour entamer un dialogue avec les merveilles du monde de l’art. Le projet est une initiative des acteurs locaux Base-Alpha Gallery et DMW Gallery, deux galeries qui entretiennent des liens étroits avec la scène artistique anversoise. Ballroom Project se déroulera pendant le week-end artistique d’Anvers, du 18 au 21 mai 2023.

Team

Founders

Bart Vanderbiesen | Base-Alpha Gallery
+32(0)476 620 137
bart@basealphagallery.com

Ida Wollens | DMW Gallery
+32(0)494 999 809
ida@dmwgallery.be

Curator

Ilse Roosens
ilse@ballroom-project.be

Project Manager

Marie Colebunders
info@ballroom-project.be

Content Creation

Sam Morjau