logo, ballroom project

BALLROOM PROJECT#2 ED 2(.0).A.20
SUPPORT THE ARTISTS | ENJOY ART IN THESE STRANGE TIMES

Ballroom Project#2 is een online initiatief ter ondersteuning van kunstenaars, in partnerschap met 8 Belgische kunstgaleries.

Na een zeer succesvolle eerste editie vorig jaar, worden we in volle voorbereiding voor de tweede editie van het Ballroom Project zoals zovelen geconfronteerd met een verschrikkelijke wereldwijde pandemie. Omdat het Antwerp Art Weekend 2020 van overheidswege geannuleerd werd, kan Ballroom Project#2 in mei, als deel van AAW, helaas niet fysiek plaatsvinden.

Iedereen in de kunstsector is zwaar getroffen door deze situatie, maar niemand harder dan jonge en opkomende kunstenaars. Vaak is hun statuut weinig duidelijk gedefinieerd waardoor zij niet kunnen rekenen op steunmaatregelen, en hun bijbaantjes – veelal in de horeca of art supply-winkels – vallen plots ook weg. De kosten die deze kunstenaars hebben voor hun praktijk, atelier en geannuleerde tentoonstellingen blijven echter wel stevig doortikken.

Daarom wil het Ballroom Project actie ondernemen en voor 2020 een digitale editie de wereld insturen. Tijdens deze editie bieden we
een gecureerd online verkoopplatform aan van unieke kunstwerken en edities tussen €60 en €2.500. De kunstwerken op het platform zijn geselecteerd door de galeries die zouden deelnemen aan Ballroom Project#2 of zijn aangeboden door kunstenaars die speciaal door de organisatie van Ballroom uitgenodigd zijn.

Langs deze weg willen we in de eerste plaats de jonge kunstenaar ondersteunen.
Voor elk van de aangeboden werken garandeert Ballroom dat 70% van de verkoop rechtstreeks naar de kunstenaar gaat. De resterende 30% dekt transport-, administratie- en andere organisatiekosten. Alle prijzen zijn inclusief BTW en transport voor verkopen binnen België. Voor internationale verkopen wordt een kleine transportvergoeding aangerekend.

Wij hopen dat u geniet van het ruime aanbod in deze online editie van het Ballroom Project, en dat u tussen al dit moois ook uw gading kan vinden. Zelf hopen we via ons sociaal engagement en deze shop vooral een mooi resultaat voor de kunstenaars te behalen.

En vergeet niet: voor kunstaankopen tussen €500 en €7.000 kan u gebruik maken van de renteloze kunstlening van KUNST AAN ZET. Ballroom dankt tevens AMY Art App en Contour Law voor hun steun bij het organiseren van deze editie, en Emma Thyssen voor het ontwerp.

Ballroom Project#2 is an online initiative in support of artists, in partnership with 8 Belgian art galleries.

After a very successful first edition last year, we are now, in full preparation for Ballroom Project#2, confronted with a terrible worldwide pandemic. Because Antwerp Art Weekend 2020 was canceled by the government, the Ballroom Project – as part of this Weekend – unfortunately cannot physically take place in May either.

Everybody active in the arts sector has been severely affected by this situation, but none more than young and emerging artists. Their status is often unclear, and as a result they usually can’t count on government support measures. Their side jobs – often in the catering industry or art supply shops – have suddenly dried up as well. However, the costs these artists have for their practice, studio and canceled exhibitions, continue to add up.

For these reasons, the Ballroom Project wants to take action and release a digital version to the world of our 2020 edition. With this edition, we offer a curated online sales platform of unique artworks and editions between €60 and €2,500. The artworks on this platform are selected by galleries that would have participated in Ballroom Project#2, or are offered by artists that have been invited by the organisers of Ballroom.

This way, we first and foremost want to support young artists. For every artwork sold through our platform, Ballroom guarantees that 70% of sales go directly to the artist. The remaining 30% is used to cover transportation, administration and other organisation costs. All prices are VAT inclusive and cover shipping for sales within Belgium. For international sales a small shipping fee is charged.

We hope that you enjoy the wonderful collection of art in this online edition of the Ballroom Project, and that you can find something to your liking among all these works. From our part, we hope that our social commitment and sales platform can help support artists in these trying times.

And don’t forget: for your purchase of artworks between €500 and €7,000, you can use the interest-free art loan of KUNST AAN ZET. Ballroom also thanks AMY Art App and Contour Law for their kind support in organising this edition, and Emma Thyssen for the graphic design.